index.htm

 

 

Domeniile de auditare pentru care Audit Lucid va poate oferi servicii sunt:

  • audit al situatiilor financiare;
  • audit al proiectelor cu finantare europeana sau guvernamentala
  • audit intern;

Auditul financiar este o examinare profesionala independenta a situatiilor financiare anuale ale unei societati sau organizatii in scopul formularii unei opinii profesionale certificate.

Auditul financiar:

  • Audit contractual sau statutar (conform standardelor internationale de audit IAS);
  • Retratarea situatiilor financiare conform IAS si IFRS;
  • Revizuirea situatiilor financiare (due diligence);

Asistenta in caz de fuziune, divizare, lichidare societati

Etapele efectuarii analizei

Etapa I / Planificarea si definirea unei metode de auditare •  Preplanificarea •  Obtinerea informatiilor de context •  Obtinerea informatiilor privind obligatiile juridice ale clientului •  Efectuarea procedurilor analitice preliminare •  Fixarea pragului de semnificatie si estimarea riscului de audit acceptabil si a riscului inerent •  Intelegerea controlului intern si estimarea riscului de control •  Intocmirea planului de audit general si a programului de audit. Etapa II / Efectuarea testelor mecanismelor de cotrol si a testelor substantiale ale operatiunilor •  Se planifica o reducere a nivelului estimat al riscului legat de control •  Efectuarea testelor mecanismelor de control •  Efectuarea testelor substantiale ale operatiunilor •  Estimarea probabilitatii prezentei unor prezentari eronate in situatiile financiare Etapa III / Efectuarea procedurilor analitice si a testelor detaliilor soldurilor •  Efectuarea procedurilor analitice •  Efectuarea testelor elementelor cheie •  Efectuarea testelor suplimentare ale detaliilor soldurilor Etapa IV / Finalizarea auditului si emiterea unui raport de audit •  Verificarea datoriilor conditionate •  Verificarea evenimentelor ulterioare •  Colectarea probelor finale •  Evaluarea rezultatelor •  Emiterea raportului de audit •  Comunicarea cu comitetul de audit si cu managementul  

Auditarea proiectelor finantate din fonduri europene

In cadrul acestui demers se face o analiza cuprinzand urmatoarele etape: •  verificarea conformitatii CRC cu conditiile contractului de finantare; •  verificarea evidentelor contabile ale beneficiarului din punct de vedere al conformitatii cu regulile pentru pastrarea inregistrarilor si cu regulile contabile din contractul de finantare; •  verificarea informatiilor din CRC privind reconcilierea cu sistemul de contabilitate si inregistrarile beneficiarului; •  verificarea aplicarii corecte a ratelor de schimb pentru conversiile monedei, unde este cazul si in conformitate cu legislatia nationala aplicabila; •  verificarea bugetului CRC din punct de vedere al conformitatii cu bugetul contractului de finantare (autenticitatea si autorizarea bugetului initial) si daca cheltuielile realizate au fost prevazute in bugetul contractului de finantare; •  verificarea sumelor totale solicitate la plata de beneficiar si daca acestea nu depasesc finantarea nerambursabila maxima prevazuta in Conditii Generale si Specifice ale contractului de finantare, precum si sumele totale prevazute pe categorii de cheltuieli; •  verificarea eligibilitatii costurilor directe cu termenele si conditiile contractului de finantare; •  verificarea veniturilor actiunii (faptul ca veniturile generate de beneficiar in contextul actiunii au fost alocate in mod adecvat actiunii care face subiectul contractului de finantare si au fost trecute corect in CRC; veniturile au fost corect inregistrate in evidenta contabila a proiectului finantat); •  intocmirea Raportului privind Constatarile Factuale (RCF).

Audit statutar

Auditarea situatiilor financiare pentru societati comerciale si corporatii •  auditul capitalurilor; •  auditul imobilizarilor amortismentelor si provizioanelor pentru depreciere; •  auditul stocurilor si al productiei in curs de executie; •  auditul conturilor de terti; •  auditul trezoreriei; •  auditul contului de profit si pierdere.