index.htm

 

Servicii de evaluare: Lucid Expert – are o activitate semnificativa in domeniul evaluarilor, avand in componenta evaluatori certificati ANEVAR incepand cu anul 1998; Portofoliul mare de lucrari acopera majoritatea domeniilor de evaluare existente: evaluarea intreprinderii si al factorilor de mediu, evaluarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, evaluarea mijloacelor de transport, evaluarea terenurilor si a proprietatilor imobiliare. Din ianuarie 2008, Lucid Expert este membru corporativ ANEVAR. Din punct de vedere geografic, Lucid Expert a evaluat in judetul Suceava dar si in multe alte regiuni ale Romaniei. A evaluat atat pentru societati private, institutii de stat, banci, pentru persoane fizice din tara si strainatate. Colaboreaza cu Institutii bancare, societati de lichidare si reorganizare, notari publici, institutii financiare, executori judecatoresti, cabinete de avocati, etc. Are in palmares ca lucrari speciale evaluarea Intreprinderii de drumuri si poduri Hunedoara, Complexul Hotelier Cota 1400 Sinaia, Evaluare rezerve minerale naturale [colaborare Ernst &Young Luxemburg], Biserica Sfanta Treime Suceava, evaluari restituire proprietati conform prevederilor legii 10/2001, intreprinderi de mobila, portelan, binale, textile, alimentare, incaltaminte s.a.

Ce documente va sunt necesare pentru a solicita o evaluare:

Bunuri mobile:

Act de proprietate/provenienta / Documentatie tehnica a bunului mobil / Lista mijloacelor fixe (doar bunurile ce fac obiectul evaluarii) / Carte de identitate, certificat de inmatriculare pentru autovehicule.
Certificat inmatriculare societate comerciala / Carte identitate imputernicit legal, proprietar / Date de identificare ale beneficiarului raportului de evaluare / Documentele se vor preda in copii.

Constructii:

Act de proprietate / Documentatie cadastrala / Încheiere de intabulare / Extras de carte funciara/ Memoriu tehnic/ Plan de amplasament si delimitare / Fisa bunului imobil / Releveu apartament / Copie carte de identitate client / Copie Certificat de înregistrare Fiscala (societati comerciale)

Suportul legal al evaluarilor efectuate

Evaluarea se realizeaza conform Standardelor ANEVAR in vigoare, care se afla in deplina concordanta cu standardele internationale de evaluare; ANEVAR este membru al Consiliului Director al Comitetului pentru Standarde Internationale de Evaluare ( IVSC ), al Grupului European de Asociatiilor de Evaluatori ( TEGoVA ) si al Asociatiei Mondiale a Organizatiilor de Evaluatori (WAVO).

Standardele Internationale de Evaluare, editia a opta 2007 cuprind urmatoarele :

IVS1: Valoarea de piata ca baza de evaluare
IVS2: Baze de evaluare diferite de valoarea de piata
IVS3: Raportarea evaluarii Standarde Internationale de Aplicatie in Evaluare

(IVA): IVA1: Evaluarea pentru raportarea financiara
IVA2: Evaluarea pentru garantarea imprumutului Standarde Internationale de Practica in Evaluare

(GN): GN1: Standard International de Practica in Evaluare Evaluarea proprietatii imobiliare
GN2: Standard International de Practica in Evaluare Evaluarea pentru inchiriere
GN3: Standard International de Practica in Evaluare Evaluarea instalatiilor, masinilor si echipamentelor
GN4: Standard International de Practica in Evaluare Evaluarea activelor necorporale
GN5: Standard International de Practica in Evaluare Evaluarea bunurilor mobile
GN6: Standard International de Practica in Evaluare Evaluarea intreprinderii
GN7: Standard International de Practica in Evaluare Consideratii privind substantele periculoase si toxice in cadrul evaluarii
GN8: Standard International de Practica in Evaluare Costul de inlocuire net
GN9: Standard International de Practica in Evaluare Analiza fluxului de numerar actualizat pentru evaluarea de piata sau in afara pietei
GN10: Standard International de Practica in Evaluare Evaluarea proprietatilor agricole
GN11: Standard International de Practica in Evaluare Verificarea evaluarii

Pentru a consulta un rezumat al portofoliului de lucrari Lucid Expert: Click aici

Piata imobiliara Suceava - Prezent si evolutii Click aici