FINANTARI / Un proiect aplicat de Lucid Expert pentru sincronizarea
la performanta europeana [2009-2010] :

Denumirea proiectului: Performanta in Consultanta

Proiectul a fost aplicat în cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritarã 4 „Sprijinirea dezvoltãrii mediului de afaceri regional si local”, Domeniul de interventie 4.3, „Sprijinirea dezvoltãrii microîntreprinderilor”. Co-finantarea se face conform Ordinului ministrului dezvoltãrii, lucrãrilor publice si locuintelor privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor, în cadrul domeniului de interventie 4.3 „Sprijinirea dezvoltãrii microîntreprinderilor”, al axei prioritare 4. „Sprijinirea dezvoltãrii mediului de afaceri regional si local” din Programul Operational Regional 2007-2013. Obiectivul general al proiectului Performanta in Consultanta l-a reprezentat cresterea gradului de adaptare al SC Lucid Expert SRL la necesitatile moderne ale mediului de afaceri, cresterea nivelului de competenta si a nivelului de performanta profesionala.  Obiectivul principal al proiectului coincide cu obiectivul global al Regio, de sprijinire a dezvoltarii microintreprinderilor din regiunile ramase in urma prin valorificarea resurselor specifice [in cazul acestui proiect se urmareste utilizarea expertilor si a abilitatilor profesionale a acestora]. Prin obiectivul general, acest proiect contribuie la realizarea obiectivelor specifice domeniului de interventie 4.3, aferente axei prioritare 4, in sensul ca sprijina îmbunatatirea performantelor cu ajutorul noilor tehnologii, cresterea competitivitatii si productivitatii.

Pentru rezultatele proiectului Click aici

 

 

 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati

www.fonduri-ue.ro

si pagina web a programului

www.inforegio.ro